برای آمدنت گرچه چشمِ دنیا هست

به خاک پا مگذاری که دیده ما هست

اگرچه باز گذشت و نیامدی امروز

دوباره وعده به دل می دهیم فردا هست

شنیده ایم که هستی تو، ما نمی بینیم

وگرنه ماه جمالت همیشه پیدا هست

برای آنکه به زیر قدومت اندازیم

هنوز یک سَرِ ناقابلی به تنها هست

نگو چو قطره ای افتاده ایم از چشمت

دَرون وسعتِ قلب تو تا اَبَد جا هست

برای مرهم زخمش اگرچه فاطمه نیست

ولی هنوز جراهات قلب مولا هست

خدا کند که ببینیم آن دَمی را که

مدینه هست و تو هستی و قبر زهرا هست

اگر به رفتنِ تا کربلا مجالی نیست

همیشه کرببلا در میان دلها هست

/ 0 نظر / 19 بازدید