دلم میگیرد

کوچه ها ی تنگ و بسته

خانه ی دلگیر و خسته

گوید اینجا رهگذار نیست

دلم دیدار می خواهد

رهایی زندگی پرواز می خواهد

دلم در سینه میگیرد

دلم در سینه می میرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


/ 2 نظر / 22 بازدید