اشکالات حزب الهی

 اشکال شما آدمهای حزب اللهی این است که جوان مردم را با طلبه‌ها و آیت الله ها حوزه‌های علمیه اشتباه گرفتید.

نه برادر اتفاقا اشتباه تو این است که جوانی را جهالت مطابق گرفتی. جوان جاهل نیست، جوان همسایه نادانی نیست. اشکال شما آدم‌ها این است همان جوان‌هایی که انقدر مراقبت و کنترل می کنید و همان جوان هایی که می گویید مزاحم و گناهکار هستند و به هیچ عنوان نمی شود دل این ها را به سمت دین خدا دعوت کرد‏.همان‌ جوان در ماه محرم شیشه‌های اتومبیل گرانقیمتش را به عشق امام حسین(ع) گِل آلود می کند. پس چرا همین جوان تا اسم کاروان راهیان نور می آید به مناطق جنگی می‌رود تا جای پای پهلوان‌های شهید این مملکت را بوسه بزند و همین جوان تا اسم اعتکاف رجبیه می آید دیگر در حسینیه‌ها و مساجد و دانشگاه‌ها جا نیست،بس که این‌ها در کار خیر از هم سبقت می‌گیرند.

 ما یاد نگرفتیم مردم را چطور به دین خدا دعوت کنیم.آیت الله محمد کوهستانی بود خانه اش را حسینیه کرده بود و یک روز در هفته روضه می‌گرفت. جوان ریش تراشیده‌ای در یکی از روضه‌ها شرکت کرد. فردی ایراد گرفت که شیخ چرا این جوان را به مجلس روضه راه دادی.او جوابی نداد.هفته بعد آن جوان آمد و 15 نفر دیگر را با خود به مجلس آورد.آیت الله جواب داد به این دلیل او را از این مجلس نراندم.

/ 0 نظر / 15 بازدید