ضامن آهو

آمدم ای شاه ، پناهم  بده

خط امانی ز گناهم بده
ای  حَرمَت  ملجأ  در ماندگان

دور مران از در و ، راهم بده
لایق وصل تو  که  من  نیستم

اِذن به  یک لحظه نگاهم  بده

تاکه ز عشق تو گدازم چو شمع

گرمی جان سوز به آهم بده
لشگرشیطان به کمین من است

بی کسم ای، شاه پناهم بده
از صف مژگان نگهی کن به من

با  نظری ، یار و سپاهم  بده
در  شب  اول که  به  قبرم  نهند

نور  بدان شام  سیاهم  بده
ای که عطا بخش همه عالمی

جمله ی حاجات مرا هم بده


/ 0 نظر / 21 بازدید