برای آنکه بیایی به جاده می نگرم

برای تو چقدر حرف دارد این جگرم

هنوز هفته به هفته پَرَم زمین گیر است

هنوز بال ندارم به آسمان بِپَرَم

کویر خشکم و چشم انتظار بارانم

هنوز میوه ی کالم ؛ هنوز بی ثمرم

دوباره کیسه ی خالی برایت آوَردم

هنوز شُکر خدا من گدای پشت دَرَم

چقدر جمعه گذشت و چقدر مادر من

نیامدی ؛ چقدر پیرتر شده پدرم

 

/ 0 نظر / 22 بازدید